14 Apr

Classes from Nursery to Ten for academic year 2073 are going to be conducted from 6th Baishakh 2073. Students are requested to get their names registered for their respective classes at the earliest possible.

 

शैक्षिक सत्र २०७३ 

शैक्षिक सत्र २०७३ का कक्षाहरू (नर्सरि देखि देखि १० सम्म) यहि वैशाख ६ गतेबाट संचालन हुदैछन् । माथिल्लो तहमा उत्तिर्न विद्यार्थि भाइबहिनीहरूले आफ्नो नाम यथाशक्य चाडो दरता गराउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

 

Leave a Comment