04 Aug

सामान्य परिस्थितिमा प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार खाजा छुट्टी पछिका कक्षाहरू बिदा गर्ने भन्ने विढ्यालयको निरणय रहेकोमा यहि यही २०७३/ ४/ २८ गते शुक्रबारका दिन पनि दिउसो खाजा छुट्टी पछिका सम्पुर्ण कक्षाहरू साथै टुयुसन कक्षाहरू समेत संचालन नहुने ब्यहोरा जानकारी गराउदछौ ।

Leave a Comment