19 Jun

  • By School Admin
  • In SLC
  • Comments None

यस विद्यालयबाट २०७२ सालको प्रबेशिका परिक्षामा संलग्न १५४ जना मध्ये ६१ जना ए प्लस ग्रेड, ७३ जना ए ग्रेड, १९ जना बी प्लस ग्रेड र १ जना बी ग्रेडमा उत्तिर्ण हुन सफल भएकोमा सम्पुर्ण विढ्यर्थि भाइबाहिनिहरुलाई समुज्ज्वल शैक्षिक भबिस्यको शुभकामना गर्दछौ ।  साथै कक्षा ११ मा बिज्ञान तथा ब्यबस्थापन संकायतर्फ प्रात तथा दिवा कार्यक्रममा भर्नाको लागि आबेदन फारम बितरन भैरहेको ब्यहोरा जानकारि गराइन्छ ।

थप जानकारिको लागि विद्यालय प्रशासनमा सम्पर्क गर्नुहोला । 

Motherland Bannar Badai -2072

 

Leave a Comment